AACI หรือชื่อเต็ม “American Accreditation Commission International” เป็นระบบที่รับรองคุณภาพตาม มาตรฐานสากล จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลหนึ่งเดียวในโลกที่รับรองได้ทั้ง INTERNATIONAL HEALTH CARE STANDARD และ ISO & EN มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพขององค์กร สถานที่ให้บริการ ไม่ว่าจะด้านความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการ การรักษาที่ถูกต้อง มีความชัดเจน เรื่องมาตรฐานห้องผ่าตัด เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล พนักงาน ฯลฯ) ไปจนถึงส่วนของการให้บริการ ทั้งการให้คำแนะนำและคำปรึกษา การรักษา การจ่ายยา การดูแลหรือการติดตามผลหลังการรักษา ซึ่งมีขั้นตอนที่ถูกต้องและบริการอย่างเป็นมืออาชีพ จึงกล่าวได้ว่า…การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล AACI มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้เข้าใช้บริการเป็นอย่างมากค่ะ

ปัจจุบันธุรกิจด้านความงาม เกิดขึ้นใหม่ค่อนข้างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บางครั้งการตัดสินใจเลือกศัลยกรรมหรือเลือกใช้บริการด้านความงาม ก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือของสถานที่หรือคลินิกความงามนั้นๆ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของแท้หรือไม่? ยาถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า? สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเสมอสำหรับผู้เข้าใช้บริการ

มาตรฐานสากล

เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กร เพราะเราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการเป็นอย่างมาก ฉะนั้น การที่คนไข้เลือกเข้ามาศัลยกรรมเสริมความงามกับทางคลินิก ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลและการรักษาเป็นอย่างดีจากศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน อีกทั้งยังมากประสบการณ์ มาพร้อมกับเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่สะอาด ปลอดเชื้อ รวมถึงราคาที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม

การรับรองบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

มาตรฐานสากล

การรับรองความปลอดภัยในสิทธิของผู้เข้ารับบริการ

มาตรฐานสากล

การรับรองความปลอดภัยในการผ่าตัดและทำหัตถการ

มาตรฐานสากล

การรับรองความปลอดภัยเรื่องการจ่ายยา

มาตรฐานสากล

การรับรองว่าองค์กรมีการพัฒนาและรักษามาตรฐานการบริการ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

มาตรฐานสากล

Showtime Clinic ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มั่นใจในคุณภาพและการรักษา อีกทั้งยังไว้วางใจให้เราดูแลเสมอตลอดมา…เราจะมุ่งมั่นและพัฒนาในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศัลยกรรมและเสริมความงาม ทีมแพทย์ บุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้เข้ารับบริการอย่างมีคุณภาพสูงสุดและได้รับการดูแลที่ดีที่สุดกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ 

Similar Posts