หัวตาแบ่งเป็นกี่แบบ?

   สำหรับชาวคอเคเซียนหรือชาวยุโรป ส่วนใหญ่จะมีหัวตาแบบเปิด คือไม่มีผิวหนังมาคลุมบริเวณหัวตาเลย แต่ในทางกลับกัน ชาวเอเชียนมักจะมีหัวตาแบบปิด คือ จะมีผิวหนังมาคลุมหัวตาบางส่วนหรือทั้งหมด เรียกว่า Epicanthic fold ซึ่งสามารถออกเป็น 4 แบบ ได้แก่

1. Epicanthus tarsalis มีผิวหนังมาคลุมหัวตาบางส่วน โดยไม่เกินส่วนของชั้นตาบน
2. Epicanthus superciliaris  มีผิวหนังมาคลุมหัวตา จนแทบไม่เห็นหรือไม่เห็นหัวตาเลย โดยผิวหนังส่วนนี้จะมีการรั้งเลยชั้นตาขึ้นไป หรืออาจพบในตาชั้นเดียว
3. Epicanthus palpebralis มีผิวหนังมาคลุมหัวตา ตั้งแต่ชั้นตาบนมารั้งถึงเปลือกตาด้านล่าง 
4. Epicathus inversus มีผิวหนังมาคลุมหัวตา ตั้งแต่หัวตาลงมาที่เปลือกตาด้านล่างเท่านั้น

การผ่าตัดเปิดหัวตา

   หัวตาปิดหรือการมีหนังตามาปิดบริเวณหัวตา   (Epicanthal Fold)  พบในชาวเอเชียมากถึง 70%  ส่งผลให้ดวงตามีขนาดเล็ก ไม่เรียว ไม่สวยงาม ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการศัลยกรรมเปิดหัวตา  (Epicanthoplasty)  ซึ่งจะช่วยตกแต่งเนื้อบริเวณหัวตา  ขยายบริเวณหัวตาให้กว้างขึ้น  เห็นชั้นตาบริเวณหัวตามากขึ้น  เพิ่มพื้นที่ดวงตาดูเรียวยาว ใบหน้าดูโดดเด่น เปลี่ยนลุคให้สวยหวาน และมีเสน่ห์มากขึ้น โดยเปิดหัวตาอย่างเดียวหรือทำควบคู่กับการทำตาสองชั้นก็ได้

ขั้นตอนการผ่าตัดเปิดหัวตา

 • แพทย์ทำการตรวจประเมินผิวหนังบริเวณหัวตา และตรวจลักษณะทางกายภาพอื่นๆของเปลือกตา
 • แพทย์ทำการออกแบบเลือกวิธีการตัดแต่งผิวหนังหัวตา ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • แพทย์จะฉีดยาชาบริเวณหัวตาด้วยเข็มที่เล็กมาก จะรู้สึกเหมือนมดกัดเท่านั้น หลังจากนั้นจะรอให้ยาชาออกฤทธิ์เต็มที่ จึงเริ่มทำการผ่าตัด
 • ระหว่างผ่าตัด คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บเลย แพทย์จะค่อยๆตัดแต่งผิวหนังบริเวณหัวตา ทั้งนี้อาจทำก่อนหรือหลังการทำตาสองชั้น
 • ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นการเย็บปิดแผลด้วยไหมที่เส้นเล็กมาก เพื่อให้เห็นรอยแผลน้อยที่สุด

ระยะเวลาผ่าตัด

เริ่มตั้งแต่ 1 – 1 ชม. 30 นาที

ระยะเวลาพักที่คลินิก

กลับบ้านได้เลย
ไม่ต้องพักคลินิก

วิธีระงับความเจ็บ

ยาชาแบบทา และฉีด
ทำให้ง่วง

ไหมที่ใช้

รอเข้ามาตัดไหมที่คลินิก 7 วัน

ระยะเวลาพักฟื้น

บวม 2 วัน หลังตัดไหม 7 วันล้างหน้าได้

ราคาผ่าตัดเปิดหัวตา

เปิดหัวตา (Option เพิ่มเติม)

+12,000 บาท 

เหมาะสำหรับ

 • ท่านที่หัวตาปิด
 • ท่านที่ตาดูเล็ก เนื่องจากหัวตาปิด
 • ท่านที่มีความกว้างระหว่างตาสองข้างเยอะ
 • ท่านที่ตาดำใกล้หัวตามาก (ภาวะตาเขเทียม) 
 • ท่านที่ตาดุ ต้องการให้หน้าหวาน ดูสดใสขึ้น
 • ท่านที่หัวตาสองข้างไม่เท่ากัน