แพทย์หญิงพิณประภัสร์ พาปาน
(หมอแนน)

จบการศึกษา

จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 7 ปี ละเอียด ใจดีและมือเบา

การศึกษาต่อเนื่องและอมรมเพิ่มเติม

November 2016
3rd Singapore Advanced Rhinoplasty fresh frozen cadaveric dissection course

January 2017
International membership of KCCS (Korean college of cosmetic surgery)

2017 KCCS Advanced and Revision Blepharoplasty workshop

July 2017
2017 KCCS Facial Volumatic Augmentation workshop

November 2017
3rd Singapore facial rejuvenation surgery fresh frozen cadaveric dissection course

February 2017
A2S Aesthetic rhinoplasty, The Art and The Science

April 2018
the 18th ASEAN congress of plastic surgery

October 2018
2018 KCCS Blepharoplasty special expert course

June 2019
2019 KCCS Basic and Intermediate Blepharoplasty workshop

August 2019
BJC H.E.L.F. 2019 in Bangkok

February 2020
Advance contouring technique for face and beyond

August 2020
GAIN anatomy master class

October 2020
the 5th AMAS; the masterclass of rhinoplasty and blepharoplasty

นายแพทย์เชาวณิชย์ โพธาธนายง
(หมอเชาว์)

จบการศึกษา

จบการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ทำงาน 9 ปี  และมีผลงานมากกว่า 20,000 เคส 

การศึกษาต่อเนื่องและอมรมเพิ่มเติม

August 2014
Chelation therapy รุ่นที่ 12

September 2014
Anti Aging Revolution for the ASEAN
Platelet Rich Plasma LYSATE workshop

October 2015
Member of A2S Thailand

November 2016
3rd Singapore Advanced Rhinoplasty fresh frozen cadaveric dissection course

February 2017
2017 KCCS Advanced Rhinoplasty workshop

March 2017
the 18th ASEAN congress of plastic surgery

September 2017
2017 KCCS Revision Rhinoplasty workshop

February 2019
34th International Conference of KSKCS & KCCS

March 2019
Hands-on training Rhinoplasty at Shimmian Clinic, Seoul

September 2019
1st Rome Preservation Rhinoplasty

September 2020
2020 Megaderm  plus cadaver workshop

October 2020
the 5th AMAS; the masterclass of rhinoplasty and blepharoplasty