โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เกิดจาก ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

นับเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ของไวรัสโคโรนาที่ติดต่อในมนุษย์ ซึ่งทำให้มีอาการปอดอักเสบรุนแรงได้ ไวรัสชนิดนี้แพร่ระบาดจากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำลายจากการไอจาม โดยกระจายได้ไกลประมาณ 2 เมตร รับเชื้อได้ทั้งจากการสูดดม เข้าปาก หรือสัมผัสละอองน้ำลาย

ผู้ป่วย โควิด-19 จะพบอาการดังนี้

  • มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต่อเนื่อง 4 วันหรือมากกว่า
  • ไอ อาจเจ็บคอ หรือมีเสมหะปนเลือด
  • ปวดเมื่อยตัว อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
  • มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว จากภาวะปอดอักเสบ ในรายที่ป่วยรุนแรง

ผู้ป่วย ไข้หวัดธรรมดา

จะมีไข้ต่ำ น้ำมูกไหล ไอ จาม คัดจมูก แต่เป็นไม่มาก อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตัวเล็กน้อย หายใจไม่สะดวกเพราะน้ำมูกอุดตัน และจะดีขึ้นใน 3-4 วัน โดยรักษาตามอาการ เช่นรับประทานยาลดไข้ ยาแก้ไอ ยาลดน้ำมูก

ผู้ป่วย ไข้หวัดใหญ่

มีไข้สูง ตัวร้อน หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อาจมีท้องเสียหรืออาเจียนร่วมด้วย รักษาด้วยยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ และตามอาการ

สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 (ยังไม่ได้รับการตรวจยืนยัน) ที่มีประวัติ

  • เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง
  • ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง
  • สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย/ผู้ป่วยยืนยัน
  • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน
  • มีไข้ 37.5 ขึ้นไป ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ

หากอาการไม่มาก ภูมิคุ้มกันดี อายุน้อย อาจไม่ได้ติดเชื้อหรือสามารถหายได้เอง แนะนำกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น ควรสังเกตอาการตัวเองอย่างต่อเนื่อง หากเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้น ไอ เหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ควรไปพบแพทย์ โดยอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย พร้อมแจ้งประวัติให้แพทย์ทราบตามความจริง

ในส่วนของท่านที่ไม่มีอาการป่วย ร่างกายแข็งแรง ก็ไม่ควรพาตัวเองไปยังสถานที่เสี่ยง พื้นที่แออัดต่างๆ นะคะ

Similar Posts