การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัด เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้หายเร็ว และทำให้ผลลัพท์ของการผ่าตัดออกมาดี

ไม่ว่าจะเป็นการดูแลทำความสะอาดแผล ประคบอุ่นเย็น การพักผ่อนให้เพียงพอ ในส่วนของอาหารก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยเราควรทานอาหารให้ครบเพื่อให้ได้สารอาหารไปเลี้ยงร่างกายและช่วยสมานแผล แต่ก็มีอาหารบางชนิดที่ควรหลีกเลี่ยง โดยหลักใหญ่มี 5 ชนิด ดังนี้

  1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดประมาณ 1 เดือน เนื่องจากทำให้แผลหายช้าและอาจอักเสบได้ และหากเมาก็กลับดึกร่างกายไม่ได้พักผ่อน ซึ่งส่งผลแผลสมานช้า
  2. อาหาร สุกๆ ดิบๆ หรือส้มตำปูปลาร้า บาง ท่านชอบมาก แต่ควรงดไปก่อน เนื่องจากอาหารประเภทนี้ไม่ค่อยสะอาด
  3. ไข่ และอาหารทะเล อยู่ในกลุ่มอาหารที่เสี่ยงต่อการแพ้ หากรับประทานแล้วแพ้ อาจจะมีตุ่ม ผื่นคัน ขึ้นตามผิวทั่วร่างกาย รวมถึงบริเวณแผลด้วย จึงอาจส่งผลเสียต่อแผลผ่าตัดได้
  4. อาหารเสริม อาหารเสริมนั้นเราอาจจะไม่ทราบส่วนประกอบทั้งหมด ซึ่งบางส่วนประกอบส่งผลให้แผลสมานช้า จึงแนะนำให้งดก่อนเช่นกัน
  5. อาหารหมักดองอาจจะไม่ค่อยสะอาด รวมทั้งมีแบคทีเรียจากการหมักดอง อาจส่งผลเสียกับแผลผ่าตัดได้ หากเราสามารถเลี่ยงอาหารเหล่านี้ได้ก็จะช่วยให้การดูแลง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้แผลสมานเร็วด้วยค่ะ

Similar Posts